Pengunjung website kuttab rumah qur’an yang dirahmati Allah, Alhamdulillah Ma’had Muslimah Khodah bintu Khuwailid yang bertujuan untuk kaderisasi calon ummahat muslim ahlus sunnah wal jama’ah mulai berjalan. Kami bercita-cita dari Ma’had ini, muncul sosok-sosok ibu yang siap menjadi ibu seorang ulama, ibu seorang mujahid, dan ibu-ibu dari anak-anak yang mampu berbuat banyak untuk agama islam dimasa depan. Selain itu dari Ma’had ini, kami memohon kepada Allah muncul sosok-sosok guru wanita yang siap menjadi teladan di kuttab rumah qur’an dan akan menjadi penerus dakwah di kuttab rumah qur’an ini.

Untuk mewujudkan cita-cita ini kami melaksanakan beberapa program pembinaan. Dengan karunia Allah, ada beberapa program pembinaan yang sudah berjalan, antara lain

Pembinaan Aqidah dan Tauhid

  • Menjadi mustami’ kajian Aqidah (Syarh Ushulus Sittah) yang di sampaikan oleh Ustadz Anwar Samuri, Lc di Masjid Qolbun Salim setiap Ahad ke-3
  • Menjadi mustami’ kajian Tauhid (Syarh Kitabut Tauhid) yang di sampaikan oleh Ustadz Abdul Hamid di Masjid Qolbun Salim setiap Ahad ke-2 dan Ahad ke-4
  • Menjadi mustami’ kajian Aqidah (Syarh Ushulus Sunnah) yang di sampaikan oleh Ustadz Abdulloh Amin di Masjid Qolbun Salim setiap Kamis ke-1

Pembinaan Adab

  • Menjadi mustami’ kajian Adab (Syarh Hilyah Tholibul Ilmi) yang di sampaikan oleh Ustadz Amrozy  di Masjid Qolbun Salim setiap Kamis ke-3

Pembinaan Roqoiq

  • Syarh al Qobru Adzabuhu wa Na’imuhu disampaikan oleh al Faqir ila ‘afwi Robbihi wa ath Thuwailibil ‘Ilmi Abu Ahmad setiap Sabtu

Pembinaan Tahfizh

  • Halaqoh Tahfizhul Qur’an yang di pandu oleh Ustadzah Ummu Yusuf al Hafizhoh

Pembinaan Bahasa Arab

  • Halaqoh Durusul Lughoh yang di pandu oleh Ustadzah Himmatul Mahmudah

Dauroh Mengkhatamkan Kitab

Insya Allah secara bertahap dan berjenjang kami akan mengadakan dauroh dauroh untuk mengkhatamkan pembelajaran kitab demi kitab para ulama ahlus sunnah yang akan disampaikan oleh para asatidzah yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Print Friendly, PDF & Email