TAFSIR SURAT AN NAAS

Modul Tafsir Kelas 1 Semester 1

tahukah kamu?

 • Tahukah kamu arti an Naas?

An Naas  artinya adalah manusia.

 • Tahukah kamu nama lain surat an Naas?

Surat an Naas dan surat al Falaq diturunkan bersamaan. Dua surat ini dinamakan 2 surat perlindungan atau Mu’awwidzatain. 

 • Tahukah kamu isi surat an Naas ayat 1 hingga 3?

Surat an Naas ayat 1 hingga ayat 3 berisi tentang perintah Allah kepada nabi-Nya, Muhammad shalallahu'alaihi wa sallam untuk meminta perlindungan kepada sebaik-baik pemberi perlindungan, yaitu Allah sendiri.

Allah berfirman: (1) Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.(2) Raja manusia.(3) Sembahan manusia.”

 • Tahukah kamu isi surat an Naas ayat 4 hingga 6?

Surat an Naas ayat 4 hingga ayat 6 berisi tentang perintah meminta perlindungan dari keburukan besar yang tersembunyi oleh akal manusia karena keburukan ini datang melalui syahwat dan hawa nafsu mereka dari kalangan jin dan manusia.

Allah berfirman: (4) Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,(5) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,(6) dari (golongan) jin dan manusia.

 • Tahukah kamu letak surat an Naas dalam mushaf standar madinah?

 • Letak surat an Naas

 • Surat an Naas adalah surat ke 114

 • Jumlah ayat surat an Naas adalah 6 ayat

 • Awal surat al Fiil di halaman 604 

 • Akhir surat al Fiil di halaman 604

 • Tahukah kamu surat an Naas diturunkan di mana?

Surat an Naas diturunkan di Mekkah dan diturunkan bersamaan dengan surat al Falaq

Keindahan surat an Naas

Perhatikanlah bagaimana Allah menutup setiap ayat dengan huruf sin yang diwaqof (سْ)! 

Kesalahan membaca yang sering terjadi

Perhatikan baik-baik potongan ayat berikut, kemudian lakukan tahaji bersama gurumu agar tidak keliru dalam mengucapkannya ketika membaca al Qur’an

 مِن شَرِّ

النَّاسِ

أَعُوذُ

Ikhfa’kan huruf nun dengan huruf syin yang tipis. Ucapkan huruf syin dengan benar

Tahanlah ketika mengucapkan harfu ghunnah musyaddad

Bedakan antara mengucapkan huruf hamzah dengan huruf ‘ain

Kisah-kisah dalam surat an Naas

Kisah Rosululloh, Shofiyah bintu Huyai, dan dua orang Anshor

Suatu malam Rosululloh shalallahu'alaihi wa sallam sedang ber'itikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Romadhon. 

Kemudian istri beliau, Shofiyyah, mengunjungi beliau. 

Setelah berbicara sebentar dengan Rosululloh shalalallahu'alaihi wa sallam, Shofiyah kembali ke rumah beliau diantar oleh Rosululloh shalallahu'alaihi wa sallam.

Kemudian, ditengah perjalanan, beliau bertemu dengan 2 orang Anshor.

Setelah mereka berdua melihat Rosululloh shalallahu'alaihi wa sallam  dengan seorang wanita dikegelapan malam, 2 sahabat anshor ini mempercepat langkahnya  karena malu.

Kemudian, Rosululloh shalallah'alaihi wa sallam segera memanggil mereka berdua dan berkata,

عَلَى رِسْلِكُمَا ، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ

Pelan-pelanlah kalian berdua, ini dia adalah Shofiyyah bintu Huyaiy

Kemudian 2 sahabat anshor ini berkata,

سُبْحانَ اللهِ يَا رسولَ اللهِ

Maha suci Allah, Wahai Rosululloh

Kemudian Rosululloh shalallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً - أَوْ قَالَ : شَيْئاً -

Sesungguhnya syetan masuk dan berjalan melalui aliran darah bani adam. Aku khawatir syetan memasukkan keburukan (atau sesuatu) dalam hati kalian berdua.

Semua manusia selalu didampingi qorin dari kalangan jin

Rosululloh shalallahu’alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ

Tidak ada satupun dari kalian kecuali bersamanya qorin dari kalangan jin

Kemudian para sahabat bertanya,

وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

Engkau juga ya Rosululloh?

Kemudian Rosululloh shalallahu’alaihi wa sallam menjawab,

وَإِيَّايَ ، إِلا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلا يَأْمُرُنِي إِلا بِخَيْرٍ

Dan juga aku, namun Allah menolongku sehingga qorinku islam dan tidak memerintahkan aku kecuali untuk kebaikan.

Arti kata ghorib dalam surat an Naas

Apa arti (الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ)?

Ibnu Abbas, Mujahid dan Qotadah berkata, “Syetan yang menempel di hati ibnu Adam. Jika manusia itu lalai dari mengingat Allah, maka syetan itu membisikinya namun tatkala manusia itu mengingat Allah ia bersembunyi.”

Tafsir Surat an Naas

 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 

( 1 )  Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

Tafsir: Katakanlah wahai Rosul: Aku berlindung dan memohon pertolongan kepada Robb manusia, satu-satunya yang mampu menolak keburukan al waswaas. 

Al Waswaas adalah syetan yang membisiki manusia dengan suara yang tidak terdengar telinga manusia

 مَلِكِ النَّاسِ 

( 2 )   Raja manusia.

Tafsir: Raja manusia yang mampu merubah keadaan mereka dan tidak membutuhkan mereka

 إِلَٰهِ النَّاسِ 

( 3 )   Sembahan manusia.

Tafsir: Sesembahan manusia, tidak ada sesembahan yang haq selain-Nya

Anak-anakku, dalam 3 ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad shalallahu’alaihi wa sallam untuk berlindung kepada Allah dari syetan karena hanya Allahlah yang mampu melindungi manusia. Allah menceritakan 3 sifat sebagai alasan bahwa Allah sajalah yang bisa menolong manusia. 3 sifat itu adalah rububiyyah, mulk dan ilahiyyah. Setiap manusia selalu disertai qorin dari kalangan jin untuk menguji manusia itu dan mengajak kepada keburukan. Hanya Rosululloh shalallahu’alaihi wa sallam saja yang disertai qorin namun selalu mengajak kepada kebaikan.

 مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

( 4 )   Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

Tafsir: Dari gangguan syetan yang membisiki manusia ketika manusia dalam keadaan lalai dan bersembunyi ketika manusia berdzikir atau mengingat Allah

 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 

( 5 )   yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

Tafsir: yang syetan itu menebarkan keburukan dan keragu-raguan pada hati manusia

  مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 

( 6 )   dari (golongan) jin dan manusia.

Tafsir: Yaitu syetan dari kalangan jin atau kalangan manusia

Anak-anakku, 3 ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia disertakan kepadanya syetan untuk mengujinya. Syetan itu akan menghiasi perbuatan dosa dan buruk sehingga tampak baik dihadapan manusia tersebut. Syetan itu akan bersembunyi jika manusia berdzikir dan mengingat Allah, serta akan memberikan bisikan halus yang tak terdengar telinga saat manusia tersebut lalai.  Syetan bertugas memberikan bisikan keburukan dan menebarkan keraguan pada hati manusia. Syetan bisa berasal dari kalangan jin dan bisa berasal dari kalangan manusia.

Belajar Mufrodat Bahasa Arab

Anak-anakku, al Qur’an diturunkan dalam bahasa arab yang fasih. Ayo pelajarilah kosakata bahasa arab dalam surat an Naas untuk menambah perbendaharaan bahasa arabmu!

رَبُّ النَّاسِ

أَعُوذُ بِ

عَاذَ / يَعُوذُ بِ

قُلْ

قَالَ / يَقُولُ

Robnya Manusia

Aku mencari perlindungan kepada

Dia mencari tempat perlindungan kepada

Katakan

Dia berkata

وَسْوَسَ / يُوَسْوِسُ

الَّذِي

الْخَنَّاسِ

الْوَسْوَاسِ

مِن شَرِّ

Membisikkan keburukan

Yang

Syetan yang bersembunyi pada hati manusia

Syetan yang membisikkan kepada hati manusia keburukan

Dari keburukan / kejahatan

 

 

 

 

 

فِي صُدُورِ النَّاسِ

 

 

 

 

Ke dalam dada-dada manusia

LAtihan Menulis Arab

Anak-anakku ayo berlatih menulis surat an Naas!

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

مَلِكِ النَّاسِ

إِلَٰهِ النَّاسِ

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

 

 

 

Pertanyaan Untuk Latihan

Anak-anakku setelah mempelajari materi dalam bab ini, kerjakanlah soal-soal berikut dengan baik agar ilmumu semakin kuat, insya Allah

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik!

 • Apa arti an Naas?

 • Apa sebutan untuk surat al Falaq dan surat an Naas?

 • Jelaskan secara ringkas kandungan isi surat an Naas ayat 1 hingga ayat 3!

 • Jelaskan secara ringkas kandungan isi surat an Naas ayat 4 hingga ayat 6!

 • Surat an Naas adalah surat ke-......................................................

 • Jumlah ayat surat an Naas ada ....... ayat

 • Surat an Naas terletak di halaman ............ Mushaf Utsmani standar madinah 15 baris.

 • Surat an Naas diturunkan di kota .......

 • Jelaskan keindahan ungkapan dalam surat an Naas! 

 • Mengapa dalam kisah Rosululloh, Shofiyah dan 2 sahabat anshor, 2 sahabat mempercepat langkah keduanya ketika bertemu Rosululloh shalallahu'alaihi wa sallam?

 • Siapakah Shofiyah dan siapa nama ayah beliau?

 • Syetan berjalan dalam tubuh manusia melalui  

 • Semua manusia selalu disertai qorin dari kalangan jin yang tugasnya adalah membisiki manusia untuk berbuat keburukan. Namun Rosululloh shalallahu'alaihi wa sallam ditolong dengan menjadikan qorin beliau .............................................. dan selalu ...................................................

 • Apa arti ( الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan Qotadah?

 • Siapakah satu-satunya yang mampu melindungi manusia dari syetan?

 • Apa arti al Waswaas?

 • Ada 3 sifat Allah yang dijelaskan dalam surat an Naas. Sifat itu adalah ..........................................., .......................................,dan ......................................................

 • Syetan akan  ............................................................... dihati manusia jika manusia itu berdzikir dan mengingat Allah.

 • Syetan akan ....................................................................................... ketika manusia lalai dan tidak mengingat Allah.

 • Syetan selalu menyebarkan ................................................... dan ........................................... kedalam hati manusia.

 • Syetan itu bisa dari kalangan .............................................. dan bisa dari kalangan .......................................................

 

Pengamalan

Anak-anakku, setelah kalian mempelajari tafsir surat an Naas maka amalkanlah. Saya berikan contoh-contoh agar kamu bisa mengamalkan ilmu yang telah kamu pelajari tentang tafsir surat an Naas:

 • Dzikir pagi dan petang membaca surat al Ikhlas, al Falaq dan an Naas tiga kali dengan memahami artinya

 • Meniup telapak tangan kemudian membaca surat al Ikhlas, al Falaq dan an Naas kemudian mengusap pada seluruh tubuh dimulai dari kepala, wajah kemudian bagian depan tubuh sebelum tidur. Cara ini dilakukan 3 kali pada setiap dzikir sebelum tidur.

 • Jika kamu takut atau meminta perolongan dan perlindungan, biasakan memintanya kepada Allah terlebih dahulu.

 • Belajarlah ilmu agama agar kamu mengetahui bisikan syetan. Jika sudah jelas bisikan setan, maka jangan ikuti bisikannya dan bacalah surat an Naas agar dirimu dilindungi Allah.

 

 

Al Faqir ilallah Abu Ahmad Ricki Kurniawan

Alhamdulillah, selesai penyusunan bab ini pada

pukul 20:23, ats Tsulatsa’ 15 Sya’ban 1439 (1 Mei 2018)

Di Kamar Kerja plus Kamar Tidur Rumah, Joyoharjo, Malang

Semoga Allah memberikan keberkahan dan pahala jariyah bagi penulis hingga hari kiamat tiba

6

Print Friendly, PDF & Email